projekt: http://www.atcsites.com

Strona główna  ::  Aktualności  ::  Zarząd i członkowie  ::   Linki  ::   Kontakt

projekt: http://www.atcsites.com
projekt: http://www.atcsites.com

Menu główne 

Strona główna

Aktualności

Historia Koła

Zarząd i członkowie

Pomocne linki

Z życia Koła 

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

HISTORIA KOŁAKrótka historia Koła

    Pierwsze zebranie założycielski odbyło się w dniu 5 grudnia 2000r. Inicjatorami powołania Koła była grupa Budowlańców zatrudnionych w Elektrowni Bełchatów S.A., członków Oddziału Piotrkowskiego PZITB. W zebraniu udział wzięło 19 osób.
W czasie prowadzonej dyskusji na spotkaniu stwierdzono, że istnieje potrzeba zrzeszenia się Budowlańców w Elektrowni. Z jednej strony upoważnia do tego rola branży budowlanej w budowie, modernizacji i remontach, z drugiej duże grono Budowlańców, w tej chwili rozproszone, które bierze czynny udział w tych procesach. szkoda, że takie Koło nie powstało wcześniej. Inne grupy zawodowe od dawna są zrzeszone i mają bogate tradycje w Elektrowni Bełchatów  S.A..

Główne cele działalności nad którymi dyskutowano:
- propagowanie postępu technicznego i technologicznego oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez organizowanie szkoleń, spotkań z producentami materiałów i wyrobów dla budownictwa, nowoczesnych technologii itp.
- reprezentacja grupy zawodowej budowlanych w Elektrowni Bełchatów S.A.
- koleżeńska pomoc wśród członków Koła
- współpraca Koła z Zarządem Elektrowni Bełchatów S.A. i innymi stowarzyszeniami.

Po omówieniu celów, idei powstania Koła wybrano pierwsze władze.
Pierwszym przewodniczącym Koła został kol. Mirosław Krzaczyński, sekretarzem - kol. Wojciech Bińczyk, skarbnikiem - kol. Grzegorz Jackowski. 
  W dniu 1 lutego 2001 r. Zarząd Oddziału Piotrkowskiego PZITB podjął uchwałę o powołaniu Koła przy Elektrowni Bełchatów S.A.. Uchwała ta formalnie upoważniała nowy Zarząd do rozpoczęcia prac organizacyjnych.
  W dniu 6 kwietnia 2005 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Przewodniczącym Koła na II kadencję został kol. Tomasz Wolski, sekretarzem - kol. Elżbieta Wiercińska, na funkcję skarbnika ponownie wybrano kol. Grzegorza Jackowskiego.
  W dniu 2 kwietnia 2008 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze II kadencji. Przewodniczącym Koła na III kadencję został wybrany ponownie kol. Tomasz Wolski, funkcje sekretarza dalej pełnić będzie - kol. Elżbieta Wiercińska, na funkcję skarbnika wybrano kol. Krzysztofa Lesiakowskiego.

Ważniejsze daty z historii:
1. 05-12-2000 r. - zebranie założycielskie Koła,
2. 01-02-2001 r. - uchwała Zarządu Oddziału Piotrkowskiego o powołaniu Koła PZITB przy Elektrowni     Bełchatów S.A.
3. 06-04-2005 r. - zebranie sprawozdawczo-wyborcze i wybór nowych władz Koła na II kadencję.
4. 02-04-2008 r. - zebranie sprawozdawczo-wyborcze i wybór nowych władz Koła na III kadencję.
5. 20-03-2012 r. - zebranie sprawozdawczo-wyborcze i wybór nowych władz Koła na IV kadencję.

Działalność Koła ujęta jest w sekcji "Z życia Koła"


Opracowanie i treść ©       Tu wpisz mail'a

Ostatnia aktualizacja 16.04.2013 r.