projekt: http://www.atcsites.com

Strona główna  ::  Aktualności  ::  Zarząd i członkowie  ::   Linki  ::   Kontakt

projekt: http://www.atcsites.com
projekt: http://www.atcsites.com

Menu główne 

Strona główna

Aktualności

Historia Koła

Zarząd i członkowie

Pomocne linki

Z życia Koła 

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020


STRONA GłÓWNA


Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział Piotrków Trybunalski

Koło Terenowe przy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Elektrownia Bełchatów


   Witamy na stronie naszego koła. Zamieszczono na niej aktualne wiadomości dla członków oraz informacje na temat naszej działalności, takiej jak: wyjazdy techniczne, kursy, szkolenia oraz inne imprezy.

   Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, zwany dalej w skrócie PZITB, jest twórczym, samorządnym stowarzyszeniem naukowo - technicznym, zrzeszającym inżynierów i techników oraz studentów. PZITB zajmuje się problematyką budowlaną oraz sprawami zawodowym i społecznymi swoich członków.


Podstawowymi celami PZITB są:
1) dbałość właściwy poziom zawodowy i etyczny, o godność i solidarność zawodową swoich członków,
2) rozwój myśli technicznej i organizacyjnej budownictwa,
3) dbałość o wysokie kwalifikacje kadry technicznej budownictwa oraz udzielanie pomocy w rozwoju zawodowym członków stowarzyszenia,
4) ochrona praw zawodowych swoich członków,
5) kształtowanie opinii i oceny na temat budownictwa,
6) reprezentowanie niezależnej opinii i wypowiadanie się w sprawach dotyczących budownictwa i jego uregulowań prawnych,
7) szerzenie w społeczeństwie rzetelnej wiedzy o problemach budownictwa, o rozwoju techniki budowlanej oraz jej twórcach,
8) prowadzenie rzeczoznawstwa budowlanego,
9) organizowanie życia koleżeńskiego, pomocy zawodowej i samopomocy koleżeńskiej,
10) ochrona środowiska w procesie projektowania, realizacji i użytkowania obiektów budowlanych oraz dbałość o zachowanie wartości kulturowych istniejących obiektów budowlanych.)


Opracowanie i treść ©       bartlomiej.lesiakowski@gmail.com

Ostatnia aktualizacja 15.02.2020 r.